Planlama

İş analizleri, görev tanımları, yetki ve sorumluluklar, yeterlilik tanımları, norm kadro yönetimi, kariyer yolları   “planlama” modülünde yönetiliyor.
Organizasyon içindeki tüm görevler, kullanılan unvanlar tanımlanıyor.
Şirket içi boş pozisyonlar için, tanımlanan yeterliliklere uygun çalışanları da görüntüleme imkanı sunuyor.