Performans Yönetimi

Performans Yönetimi modülü ile hedef ve yetkinliklere dayalı değerlendirme sistemini destekleyen bir Performans Değerlendirme uygulamasına olanak sağlıyor.
Performans Değerlendirme sisteminin elektronik ortamda olması; kullanıcılara  hem erişim kolaylığı hem de veri toplama ve raporlama sürecinde önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Bu modülde; sınırsız sayıda ve içerikte “Performans Değerlendirme Formu” oluşturuluyor.
İstenilen aralıklar ile ara değerlendirmeler yapılıyor. Çalışanlara verilen hedefleri gerçek zamanlı olarak yöneticisi/yöneticileri takip ediyor, değerlendiriyor ve İnsan Kaynakları yetkilileri de eş zamanlı görebiliyor.
Değerlendirme sonuçları; çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim  planlamasında ve kariyer planına temel oluşturacak profil özelliklerini netleştirebilmesinde kullanılıyor.