İşe Alma

Şirket web sitesinde yayımlanmak üzere ilanlar hazırlanmasına, başvuru formu oluşturulmasına ve online başvuruların kabulüne, adayların başvuru formu üzerinde güncelleme yapmasına ve değişikliklerin onaylanarak CV bankasına aktarılmasına olanak sağlıyor.
Detaylı başvuru arama özelliği ile;  oluşturulan CV Bankasından farklı kriterlere uygun başvuru araması yapılmasını ve boş pozisyon için en uygun adayın işe alınmasını sağlıyor.
Bu modülde her bir başvuru ile ilgili notlar, değerlendirmeler, yazışma ve belgeler yönetiliyor.
Adaylara toplu olarak ya da kişi bazında e-mail ile otomatik yanıt vermeye imkan sağlıyor.
İşe alınan adayların tüm bilgilerinin Özlük İşleri Modülüne aktarılması özelliğini de taşıyor.