Eğitim Yönetimi

Çalışanların mesleki bilgilerini ve kişisel becerilerini geliştirmeleri amacıyla; ihtiyacı olan eğitimlerin belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının oluşturulması ve takibinin yapılmasına olanak sağlıyor.
Planlanan eğitimler için, çalışanlardan gelen ve yöneticileri tarafından onaylanan talepler, İnsan Kaynakları tarafından değerlendiriliyor ve sonuçları paylaşılıyor.
Kurum içi ve dışarıdan alınacak eğitimlerin yer aldığı “eğitim katalogları” oluşturuluyor.
Eğitim maliyetlerinin belirlenmesine olanak sağlıyor.
Eğitim alınan kurumlar ve eğitmenlerle ilgili bilgiler izlenebiliyor.
Eğitime katılan çalışanlarla ilgili eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi yapılıyor.
Katılımcılara eğitim sertifikası düzenlenmesine olanak sağlıyor.