Bordro Outsource

Şirketler; güçlü İnsan Kaynakları stratejileri ve bu stratejileri uygulama imkanı buldukları sağlam bilgi desteği ile küresel rekabette önemli bir gücü ellerinde bulunduruyorlar. Rekabet avantajı için İnsan Kaynaklarının verimli kullanılması, tüm süreçlerin elektronik ortamda yönetilebilir olması hem zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor hem de verimliliği artırıyor.

İnsan Kaynaklarının şirket içindeki stratejik önemi arttıkça, dış kaynak kullanımı da yaygınlaşıyor.

Bu durum, İnsan Kaynakları çalışanlarının katma değeri yüksek işlere odaklanarak kuruma değer kazandıracak işler için zaman ve işgücünü bulabilmesini de sağlıyor.

Dış Kaynak Kullanımının Önemi
Bordro süreci; mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle, ister İnsan Kaynakları ister muhasebe departmanı olsun ilgili birime iş yükü getiren,  şirkete bir katma değer yaratmayan, yasal zorunluluk olmanın ötesine geçemiyor.

İstatistiklere göre; ilgili birimin ayda minimum bir haftası bordro işlemleri ile geçiyor. Şirketlerin büyüklüklerine bağlı olarak, en az 2 çalışanın bu işlemlerle ilgilenmesi gerekiyor.
Ayrıca, mevzuat ve yasal düzenlenmelerin çok iyi takip edilmesi gerektiğinden, bu durum önemli bir sorumluluk üstlenilmesi anlamına da geliyor.
Tüm bu nedenler bordro sürecinde dış kaynak kullanımının önemini ortaya çıkarıyor.
Ayrıca Şirketler, Delta’nın sunduğu güvenli altyapıdan yararlanarak; donanım, sistem yazılımları, veri tabanı ve teknik çalışan maliyetlerini de kontrol altına alıyorlar.

Şirketlere Sağladığı Katma Değerler
Delta Bordro Dış kaynak kullanımının (outsourcing) şirketlere sağladığı faydalar;

 • Bilgi gizliliği sağlar
 • Verimliliği artırır
 • Maliyetleri düşürür
 • İnsan kaynakları çalışanlarının daha fazla katma değer sağlayacakları alanlara yönelmesini sağlar
 • Mevzuat değişikliklerini  ve yasal zorunlulukları takip eder, bilgilendirir ve uygular
 • Resmi kuruluşlara verilmek üzere tüm bilgi ve belgeleri düzenler
 • İşlemlerin doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde  sorumluluk alır
 • Raporlama ihtiyacını istenildiği gibi esnek bir şekilde karşılayacak çözümler sunar
 • Profesyonel bir ekiple, kalite bir hizmet sunar.

Şirketlere Sunulan Temel Hizmetler
Delta Bordro hizmeti ile;

 • Maaşların Netten/Brüte ,Brütten/Nete ve Döviz bazında hızlıca hesaplanması
 • Ay içerisinde birden fazla ödeme yapma olanağı ve geriye dönük maaş farkı hesaplamaları
 • Puantaj işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla excel ortamına çıktı yaratılarak bilgilerin girilmesi ve toplu tahakkuk adımıyla işlemlerin hızlıca yapılması
 • SGK ve diğer resmi kurumlara yasal bildirimlerin yapılması
 • Maaş ödemelerinin banka kanalıyla yapılması için aktarım dosyasının hazırlanabilmesi
 • Muhasebedeki personel tahakkuk hesaplarına detaylı ya da toplu mahsupların entegre edilmesi
 • İşyerlerinin ihtiyaçlarına göre raporların kişi, departman, maliyet merkezleri  ve şirket bazında tanımlanabilir olması
 • Personele kullandırılan kredilerin otomatik olarak taksitlerinin bordrodan düşülmesi
 • Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında çocukların yaşları takip edilerek hatalı işlem yapılmasının önlenmesi
 • Otomatik olarak kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanarak bordroya ilave edilmesi
 • İzin, aile, sendika, bireysel emeklilik, sağlık sigortası, prim, çocuk yardımı vb. yasal ve şirkete özel ödeme ve kesintilerin takibi
 • Devreden SSK matrahının, takip eden iki ay kontrolü yapılarak SSK matrahına eklenmesi

gerçekleştirilir.

Broşür için tıklayınız.